Stichting VIOD

Nieuws
Overheid leert zweefvliegen

Overheid leert zweefvliegen

Vliegen Is Ons Doel

 

De VIOD, Vliegen Is Ons Doel, verenigt personen, meestal ambtenaren, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met luchtvaart, maar dan vooral vanachter het bureau. Belangrijk is natuurlijk dat zij ervaren hoe de regels die zij uitvaardigen aansluiten bij de praktijk.

Veertig jaar geleden ontstond het idee om een zweefvliegkamp te organiseren speciaal voor ambtenaren die op enigerlei wijze betrokken waren bij overheidsbeleid, regelgeving, toezicht en opsporing binnen de luchtvaart met de gedacht dat een dergelijk kamp kan bijdragen aan een beter inzicht en samenwerking tussen enerzijds de overheid en anderzijds de (lichte) luchtvaart.

Het eerste ‘zweefvliegkamp voor overheidsdienaren’, zoals het toen heette, bleek een enorm succes. Niet alleen leerden de deelnemers er zweefvliegtuigen besturen, maar vooral met elkaar samenwerken: kabels aanhaken, tiplopen, lieren, veldleiding, het verrichten van corvee en dat soort zaken. Zonder een gezamenlijke inspanning is zweefvliegen immers niet mogelijk. En tussen de vliegbedrijven door en natuurlijk ’s avonds in de kantine worden ervaringen uitgewisseld, wordt er genetwerkt.

VIOD sinds 1985

Na deze kampen enkele keren herhaald te hebben, werd besloten de VIOD op te richten (voorjaar 1990) met als doelstelling: de relatie tussen de overheid en de algemene luchtvaart te bevorderen, o.a. door het jaarlijks herhalen van deze zweefvliegkampen. In de afgelopen 35 jaar hebben enkele honderden deelnemers vanuit verschillende overheidsgeledingen aan de zweervliegkampen deelgenomen, waaronder: de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, Defensie, Financiën (Douane) en medewerkers van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Openbaar Ministerie, het landelijk parket van de coördinerend officier van justitie voor luchtvaartzaken, verkeersleiders, de provincie Noord-Brabant en sinds kort nemen ook medewerkers van de Europese burgerluchtvaart- organisatie EASA deel.

VIOD sinds 1985

Voorzitter Ronald Schnitker: “De VIOD als platform voor het organiseren van een jaarlijks zweefvliegkamp voor ambtenaren door ambtenaren draagt bij aan een beter inzicht en begrip tussen beleidsmakers en toezichthouders enerzijds en bestuurders in de zweefvliegsport anderzijds. Ambtenaren doen praktisch inzicht op en er bestaat volop gelegenheid tot netwerken. Het ruimtebeslag in Nederland is zodanig dat het zweefvliegen steeds meer onder druk komt te staan. De verbinding van overheid en zweefvliegsport moet daarom blijvend worden gestimuleerd en het belang van dergelijke VIOD-kampen is daarom onverminderd groot.”

Bekijk en lees over de geschiedenis van VIOD door de jaren in het door de stichting in 2020 uitgegeven jubileumboek.

Download het Jubileumboek

VIOD-kamp 2023

VIOD-kamp 2023

De VIOD vliegt in 2023 van 21 t/m 24 augustus op Terlet met gebruikmaking van het vliegend en rijdend materieel dat door Gliding Adventures Europe (GAE) ter beschikking wordt gesteld. Alle VIOD-instructeurs zijn tevens instructeur van de GAE, de GAE is een Declared Training Organization (DTO).

Zie voor meer informatie over de GAE: https://www.zweven.eu/

Meer informatie over de VIOD en de zweefvliegkampen kan worden verkregen bij het secretariaat van de stichting.

Gebruik daarvoor het contactformulier onder aan deze pagina.

Fotoalbum

Bekijken
Links

Links

KNVvL  Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, afd. Zweefvliegen
KNVvL webshop  (instructie)boekjes, logboekjes bestellen
ZCNK  Zweefvliegcentrum Noordkop
Zweefportaal (KNVvL)  alles over zweefvliegen
Zweefvliegopleiding
Startpagina zweefvliegen

YouTube-filmpjes:
Zweefvliegkamp VIOD 2017 Wieringermeer
Zweefvliegkamp VIOD 1989 Schinveld

Privacy Statement VIOD

Belangstelling?

Ben je na het bekijken van deze website nieuwsgierig geworden en/of wil je een keertje meevliegen tijdens ons kamp? Neem dan contact met ons op.

Email :

info@stichtingviod.nl

Address :

Jacob Damsingel 12, 7201 AN Zutphen

Contactformulier


Naam