Organisatie

Het bestuur van de stichting VIOD

Ronald Schnitker
Voorzitter
Voormalig hoofd afd. Luchtvaartonderzoeken Rijkspolitie Dienst Luchtvaart
Raadsman
Gerechtelijk deskundige

Lex de Mul
Penningmeester
Oud medewerker Europese Commissie

Theo Welmers
Secretaris
Oud-griffier rechterlijke macht

Organisatie vliegkamp

Liaison naar ZCNK

Jan Koen van Gorkom

Pers en Publieksvoorlichting

Hans Hanson

Website

Loed Idzinga

Annemarie van der Pal